"رشد SCM: مقدار + ارزش"

SCM به عنوان یکی از رهبران صنعت خرد کردن و سنگ زنی جهانی ، همواره به دنبال نوآوری و تعالی است. با استفاده از توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، SCM ارزش را ایجاد کرده و برای همه مشتریان ارزشهایی را به ارمغان می آورد.